Atatürk İlke ve İnkılaplarının Amaçları - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Atatürk İlke ve İnkılaplarının AmaçlarıCanlandırma

Atatürk ilke ve inkılapları Türk milletini her alanda yükseltmeyi ve yüceltmeyi amaçlamıştır. Türk İnkılabı, belirtilen amaca ulaşabilmek için vatan sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık, milli egemenlik, laiklik, akılcılık, bilimsellik, barışçılık gibi bir takım evrensel değerlere dayandırılmıştır. Bu değerler Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşıyacak faaliyetlerin temeli olarak görülmüştür.

Bu konu anlatımında, Atatürk ilke ve inkılaplarının amaçları ve dayandırıldığı evrensel değerler hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!