Atatürk İlke ve İnkılaplarının Amaçları - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma
Atatürk İlke ve İnkılaplarının AmaçlarıEtkileşimli Alıştırma

Atatürk ilke ve inkılaplarının çeşitli amaçları vardır. Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak, demokratik bir toplum oluşturmak, milli kültürümüzü geliştirmek ve yükseltmek bunlardan bazılarıdır.

Atatürk ilke ve inkılaplarının amaçlarından bazılarının neler olduğunu belirlenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!