Atatürk İlke ve İnkılaplarını İlişkilendirme - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Atatürk İlke ve İnkılaplarını İlişkilendirmeEtkileşimli Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk döneminde ülkemizin çağdaşlaşması için birçok inkılap yapılmıştır. Bu inkılapların hepsi Atatürk ilkeleri temel alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların hangi ilkeler ile ilgili olduğunun eşleştirme yoluyla belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!