Atatürk’ün Öğrenim Hayatında İstanbul Kentinin Rolünü Açıklama - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İstanbul kentinin Atatürk'ün öğrenim hayatındaki rolünü öğrenebilirsiniz.