Atatürk’ün Fikir Hayatının Oluşumunda ve Gelişiminde Sofya Kentinin Rolünü Açıklama - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
Atatürk’ün Fikir Hayatının Oluşumunda ve Gelişiminde Sofya Kentinin Rolünü AçıklamaAlıştırma

Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda ve gelişiminde Sofya kentinin rolünü öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!