Atatürk’ün Fikir Hayatının Oluşumunda ve Gelişiminde İstanbul Kentinin Rolünü Açıklama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda ve gelişiminde İstanbul kentinin rolü hakkında bilgi edinebilirsiniz.