Asal ve Asal Olmayan Sayılar - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Asal ve Asal Olmayan Sayılarİnteraktif Etkinlik

1’den büyük, 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayılar denir. 

Bu interaktif etkinlikte bazı doğal sayıların neden asal veya neden asal olmadıkları ile ilgili anlatımları bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!