Asal Çarpanlar Algoritması Kullanarak Asal Çarpanlara Ayırma - 6. Sınıf - 6. Sınıf- - 8. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Asal Çarpanlar Algoritması Kullanarak Asal Çarpanlara Ayırmaİnteraktif Etkinlik

1’den büyük ve asal olmayan bütün sayıları asal sayıların çarpımı şeklinde ifade edebiliriz. Bu asal sayılar sayının asal çarpanlarıdır. Sayıları asal çarpanlarına ayırmak için kullanılan birden fazla metod vardır. Bunlardan bir tanesi bölme yöntemidir.

Bu interaktif etkinlikte farklı sayıların asal çarpanlarını bölme yöntemini kullanarak bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!