Ardışık Dönüşümler Sonucu Oluşan Görüntüyü Belirleme - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ardışık Dönüşümler Sonucu Oluşan Görüntüyü BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Düzlemsel bir şekilde yapılan ardışık dönüşüm hareketleri öteleme ve yansıma ise dönüşümlerden hangisinin önce yapıldığı önemli değildir. Diğer bir ifadeyle, sıralamanın değişmesi sonucu etkilemez. Ancak, yapılan ardışık dönüşümlerden bir tanesi dönme hareketi ise elde edilen şekiller farklı olur. Diğer bir ifadeyle, dönme hareketi içeren ardışık dönüşümlerde sıralama önemlidir.

Bu interaktif etkinlikte, verilen düzlemsel şekillerin istenen ardışık dönüşüm hareketleri sonucunda oluşan görüntülerini koordinat sistemi üzerinde göstermeniz veya oluşacak şeklin köşe koordinatlarını belirlemeniz beklenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!