Ardışık Dönüşüm Hareketleri - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Ardışık Dönüşüm HareketleriCanlandırma

Düzlemsel bir şekilde yapılan ardışık dönüşüm hareketleri öteleme ve yansıma ise dönüşümlerden hangisinin önce yapıldığı önemli değildir. Diğer bir ifadeyle, sıralamanın değişmesi sonucu etkilemez. Ancak, yapılan ardışık dönüşümlerden bir tanesi dönme hareketi ise elde edilen şekiller farklı olur. Diğer bir ifadeyle, dönme hareketi içeren ardışık dönüşümlerde sıralama önemlidir.

Bu canlandırmada düzlemsel bir şekle uygulanacak iki ardışık dönüşümden hangisinin önce yapıldığının sonuçta oluşan şekli etkileyip etkilemediği ile ilgili anlatım yapılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!