Anlamca Karşıt Kelimeleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Anlamca Karşıt Kelimeleri BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarının belirtilen boşluklara yazılması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!