Anayasalarımız - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma
AnayasalarımızEtkileşimli Alıştırma

Türk Devleti'nin ilk anayasası 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile kabul edilmiştir. 1921 Anayasası 1924 tarihine, 1924 Anayasası 1961 tarihine, 1961 Anayasası ise 12 Eylül 1980 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Bu tarihten sonra hazırlanan yeni anayasa 1982 yılında yürürlüğe girmiştir.

1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları ile bu anayasalarının özelliklerinin yazılı olduğu bilgi etiketlerini eşleştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!