Anadolu Türk Beyliklerinin Kurulması

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Kösedağ savaşından sonra Anadolu Moğol hakimiyeti altına girdi. Moğolların parçalanmasından sonra kurulan İlhanlılar Devleti Anadolu'yu da hakimiyeti altına aldı. Bu arada Moğolların ve Eyyubi devletinin yıkılmasıyla birlikte Mısır Memlüklülerin eline geçti. Türkiye Selçuklu hükümdarı ikinci Mesut'un ölmesiyle de Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldı. Böylece Anadolu'da bir çok beylik özgürlüğünü kazandı ve Anadolu'da Türk Beylikleri dönemi başladı.

Canlandırmada Türkiye Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesinden sonra Anadolu’da kurulan Türk beylikleri hakkında bilgiler verilmektedir.