Ampullerin Paralel Bağlanması - 7. sınıf - 7. sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Ampullerin Paralel Bağlanmasıİnteraktif Etkinlik

Birden fazla ampulün ya da direncin uçlarının birleştirilip akımın izleyeceği birden fazla yol oluşturacak şekilde bağlanmalarına paralel bağlama denir. Devrede akımın izleyebileceği neredeyse dirençsiz bir yol var ise akımın tamamı bu yoldan geçer ve bu yola da kısa devre denir.

Paralel bağlı devrelerin özelliklerinin anlatıldığı bu etkinlikte pil, ampul, devre anahtarı gibi devre elemanlarını kullanarak basit paralel bağlı devreler kurabilir; kurduğunuz devreleri kontrol edebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!