Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Savaştan Beklentileri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Almanlar, tarihi kökleri oldukça eskilere dayanan bir ulus olmalarına rağmen on dokuzuncu yüzyıl başlarında dünya siyasetinde etkili olabilecek bir devlete sahip değildi. Alman siyasi birliği 1871 yılında kurulmuştur. Almanya, on dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'daki siyasi dengeleri alt üst eden yeni bir güç haline gelmiştir. Sömürge elde etme yarışında geride kalan Almanya, gelişen sanayiye ham madde ve pazar bulmak amacıyla sömürge arayışına başlamıştır. Çıkarları için Osmanlı Devleti ile yakınlaşma çabası içinde olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dönemde siyasi birliğini geç tamamlayan ve sömürge elde etme yarışında geç kalan Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin beklentilerine yer verilmektedir.