Alkol

Türkçe - Metin
AlkolMetin

Bu konu anlatımında, ”Alkol” adlı şiiri, şiirin konusuna dikkat ederek dinleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!