Alıştırmalar- Dünyamız ve Sorunları - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar- Dünyamız ve SorunlarıAlıştırma

Günümüzde dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte tüketimin hızla artması, doğal kaynakların tükenmesi, doğal dengenin bozulması, toprak, su ve hava ortamlarının kirlenmesi, sera gazları sonucunda oluşan küresel ısınma ve soğumanın artması, yayılan bulaşıcı hastalıklar, israf ve çevre kirliliği gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu küresel sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kuruluşu (FAO), Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı (UNEP), Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi farklı alanlarda çalışmalar yapan bazı örgüt ve kurumlar dünya çapında etkinlikler düzenlemektedir.

Bu alıştırmada hızla artan dünya nüfusunun ortaya çıkardığı küresel sorunlar ve bu sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalar yapan örgütlerle ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!