Alıştırmalar - Zengin Kültürümüz - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Zengin KültürümüzAlıştırma

Anadolu, zengin bir kültüre sahiptir. Bu zenginlik müziğimize, çalgılarımıza, el sanatlarımıza, halk oyunlarımıza, bayram kutlamalarımıza da yansımızdır.

Bu alıştırmada kültürümüz ile ilgili bazı bilgiler doğru yanlış ve çoktan seçmeli sorular ile sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!