Alıştırmalar - Yüzdeler - 7. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - YüzdelerAlıştırma

Bir sayının belirli bir yüzdesini hesaplamak için sayıyı bulmak istediğimiz yüzdenin ondalıklı gösterimi ile çarparız. %100 ise bir tamı  yani bir çokluğun kendisini ifade eder. Bir çokluğun %100’den fazlası ise bir bileşik kesre bu çokluğun kendisinden daha fazlasına karşılık gelir. Örneğin, bir sayının %300’ü (%300, %100’ün yani bir tamın 3 katı olduğundan) bu sayının 3 katına eşittir.  Bir çokluğun belirli bir yüzdesi kadarı hakkında tahmin yürütürken, bir sayının %10’u %25’i, %50’si %100’ü gibi belirli yüzdeleri kullanabiliriz. Burada bazı kolay hesaplama yöntemlerini hatırlamamız gerekir. Örneğin bir sayının %10’unun bu sayıyı 0,1 ile çarparak ya da sayı 10’a bölünerek bulunabilir. Bir sayının %25’i bu sayıyın çeyreğidir. Bu nedenle herhangi bir sayının %25’ini sayıyı 4’e bölerek bulabiliriz. Bir sayının %50’si bu sayıyın çeyreğidir. Bu nedenle herhangi bir sayının %50’sini sayıyı 2’ye bölerek bulabiliriz. Bir sayının %100’ü bu sayıyın kendisine eşittir. Bu nedenle herhangi bir sayının %200’ü ya da %300’ü gibi yüzdeleri sayının sırasıyla 2 ve 3 gibi katlarına eşittir. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplarken iki farklı yol kullanabiliriz. Bulmak istediğimiz yüzdeye x diyerek bu sayının %x’ini buluyormuş gibi hesaplama yaparak x’i oluşturacağımız denklemde yalnız bırakabiliriz. Diğer yöntem olarak, orantıyı ve çapraz terimlerin çarpımını kullanabiliriz.

Bu alıştırmada, bir çokluğun yüzdesini bulma, belirli bir yüzdesi verilmiş  çokluğu hesaplama, bir çokluğu belirli bir yüzde oranında arttırma veya azaltma ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!