Alıştırmalar - Yüzde ile İlgili Problemler - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Yüzde ile İlgili ProblemlerAlıştırma

Verilen bir oranı yüzde olarak yazmak için kesrin paydasını 100 olacak şekilde genişletmek gerekir. %1'i verilen bir sayının belirtilen yüzdesi kadarını bulabilmek için ise öncelikle bu sayının tamamını, yani %100'ünü bulmalıyız. Bu aşamadan sonra sorumuz artık bir sayının belirtilen yüzdesini hesaplama şekline dönüşmüş olacaktır. İşletilmek üzere bir yere ya da bir kişiye verilen paraya anapara (kapital), buna karşılık alınan kar ya da getiriye de faiz(basit faiz) denir. Alınan faiz; anaparaya, anaparanın faizde kaldığı süreye ve uygulanan yüzde oranına göre belirlenir. Faizler; yıllık, aylık ya da günlük olarak yüzde (%) ile ifade edilir. 

Bu alıştırmada, yüzde ve faiz hesaplamaları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!