Alıştırmalar - Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü SularıAlıştırma

Uzaydan bakıldığında Dünya’nın büyük bir kısmı mavi olarak görünür. Mavi olarak görünen yerler, Dünya yüzeyindeki okyanuslar, denizler, göller ve akarsulardır. Bu su kaynaklarına, yer üstü suları denir. Yeryüzüne düşen kar ya da yağmur damlası; akarsu, göl veya ırmak tabanlarından ya da doğrudan doğruya toprak yüzeyinden derinlere doğru yavaşça süzülür ve geçemeyeceği bir tabaka ile karşılaşınca bu tabaka üzerinde toplanmaya başlar. Yer altı sularını oluşturur.  Yer altı suları sıcak ya da soğuk olabilir. Örneğin yerin derinliklerinden geçerek gelen yer altı suları sıcakken daha yukarıdaki kaynaklardan gelen yer altı suları soğuktur.

Bu alıştırmada yer altı ve yer üstü suları ile ilgili sorular yer almaktadır. Soruları çözerek yer altı ve yer üstü suları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!