Alıştırmalar - Yazının Önemi - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Yazının ÖnemiAlıştırma

Tarih öncesi devirlerde yaşayan insanlar, iletişim kurmak ve birbirleriyle haberleşebilmek için yazıyı bulmuş ve çevrelerinde gördükleri şekilleri nesnelerle göstermişlerdir. Başta Sümerler olmak üzere Mısır ve Fenikeliler de ihtiyaçları doğrultusunda kendi alfabelerini oluşturmuşlardır.

Bu alıştırmada, yazının insanlar için önemi ve geçirdiği süreçle ilgili soruları çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!