Alıştırmalar - Yamuğun Alanı - 7. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Yamuğun AlanıAlıştırma

Bir yamuğun alanı, alt taban ve üst tabanın uzunlukları toplamının bu tabanlara ait yükseklik ile çarpımının yarısına eşittir.

Bu alıştırmada yamuğun alanını hesaplamayla ilgili çeşitli sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplayarak yamuğun alanı ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!