Alıştırmalar - Veri Toplama ve Düzenleme - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Veri Toplama ve DüzenlemeAlıştırma

Herhangi bir problem için veri toplarken çeşitli veri toplama yöntemlerini kullanırız. Bir konu hakkında araştırma yaparken görüşme, anket, gözlem veya deney yoluyla ya da hazır veri içeren kaynakları kullanarak veri toplarız. Topladığımız verileri de uygunluğuna göre sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösteririz.

Bu alıştırmada hangi yöntemlerle veri toplandığı ve sıklık tablosu, sütun grafiği ve ağaç şemasının nasıl oluşturulduğu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak veri toplama ve düzenleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!