Alıştırmalar - Üçgenin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Üçgenin İç Açılarının Ölçüleri ToplamıAlıştırma

Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°dir. Veirlen üç açının bir üçgenin iç açıları olup olmadığınıanlamak için bu açılarının ölçüleri toplamına bakmak gerekir. Ölçüleri toplamı 180° olan üç açı, bir üçgenin iç açıları olabilir. Örneğin, 15°, 75° ve 90° derece bir üçgenin iç açıları olabilir, çünkü toplamları 180°dir. Fakat açıları 150°, 40° ve 50° olan bir üçgen oluşturulamaz çünkü bu açıların toplamı 180°den büyüktür.

Bu alıştırmada, bir üçgende verilmeyen açıyı bulma ve verilen üç açının bir üçgenin iç açısı olup olmadığını belirleme ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak üçgenin iç açıları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!