Alıştırmalar - Türk ve İslam Dünyasında Bilim - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Türk ve İslam Dünyasında BilimAlıştırma

Harezmi, Biruni, İbni Sina, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Piri Reis, Taküyyiddin ve Evliya Çelebi; Türk ve İslam devletlerinde yetişmiş, bilimsel gelişmelere katkı sağlayan önemli bilginlerdir.

Bu alıştırmada Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkıları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!