Alıştırmalar - Toprak, Ekonomi ve Ordu

Sosyal Bilgiler - Alıştırma

Tarımın gelişmesi ile üretimin artması devletlerin daha güçlü hale gelmesini sağladı. Verimli topraklara sahip olan devletler ise üretimin devamlılığını sağlayabilmek için toprak yönetim sistemleri oluşturdu.  Türkiye Selçuklu Devleti’nde toprak miri arazi olarak adlandırılırdı. Miri arazi has, ikta, mülk ve vakıf olmak üzere dörde ayrılırdı.  Osmanlı Devleti’nde toprakların önemli bir kısmı devlete, toprağı kullanma hakkı ise halka aitti. Osmanlı Devleti’nde toprak başlıca üç kısma ayrılırdı. Bunlar miri toprak, mülk toprak ve vakıf topraklardı. Cumhuriyet döneminde ülkemizin tarım olanaklarını arttırmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Tarımın yurdumuzun ekonomisine katkısı oldukça fazladır.

Bu alıştırmadaki soruları çözerek; geçmişten günümüze toprağın nasıl yönetildiği ve tarımın devletlerin ekonomisine etkisi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.