Alıştırmalar - Temel Hak ve Özgürlüklerimiz - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Temel Hak ve ÖzgürlüklerimizAlıştırma

Demokratik yönetimlerde yaşama hakkına, kişi dokunulmazlığı hakkına, din ve vicdan özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerekir.

Bu alıştırmayı çözerek insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!