Alıştırmalar - Sıvı Ölçme Birimleri - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Sıvı Ölçme BirimleriAlıştırma

Sıvı ölçme birimi litredir (L). Litrenin katları kilolitre(kL), hektolitre(hL) ve dekalitre(daL),  litrenin as katları desilitre(dL), santilitre(cL) ve mililitredir(mL). kL litrenin 1000 katı, hL litrenin 100 katı, daL litrenin 10 katı, dL litrenin onda biri, cL litrenin yüzde biri ve mL litrenin binde biridir. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili kurulan veya verilen bir problem çözülürken problemde verilen birimler çözüm için istenen birime çevrilerek gerekli işlemler yapılır.

Bu alıştırmada sıvı ölçme birimleri ile ilgili soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!