Alıştırmalar - Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Alıştırma

Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler birbirinden farklıdır. Maddelerin titreşmesi sonucu oluşan sesin yayılması için maddesel bir ortam gerekir. Ortamın türü değiştikçe sesin şiddeti değişir. Bu nedenle aynı kaynaktan çıkan ses farklı ortamlarda farklı şiddette duyulur. Ayrıca ortamın türü sesin yayılma hızını da etkiler. Ses katı ortamlarda sıvı ve gaz ortamlara göre daha hızlı yayılır.

Bu alıştırmayı çözerek farklı ses kaynaklarından çıkan seslerin nasıl olduğu ve aynı ses kaynağından çıkan sesin farklı ortamlarda nasıl değişeceği ile ilgili soruları çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!