Alıştırmalar - Sayıların Ondalık Gösterimi - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Sayıların Ondalık GösterimiAlıştırma

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız 0,45 kg; 2,45 TL; 30,16 L; 148,08 TL gibi ifadeler bir bütünün belirli bir parçasını göstermek için kullanılır ve ondalık gösterim olarak adlandırılır. Bu ifadeler kesirleri belirtmenin başka bir yoludur. Ondalık gösterimde virgül solu sayının tam, sağı sayının kesir kısmını ifade eder. Tam kısımda basamak adları ve değerleri doğal sayılarda olduğu gibidir. Kesir kısmında ise basamaklar soldan sağa onda birler, yüzde birler ve binde birler olarak adlandırılır ve buna göre basamak değerlerini alırlar .Ondalık gösterimler okunurken tam kısmı okunduktan sonra kesir kısmındaki son basamağın adını söylenip virgülden sonra gelen sayı okunur.

Bu alıştırmada sayıların ondalık gösterimleri ile iligili soru çözerek  öğrendiklerini pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!