Alıştırmalar - Rollerimiz - 5. sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - RollerimizAlıştırma

Üye olunan gruplarda ve kurumlarda üstlenilen roller ve bu rollere uygun davranışların neler olduğu doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!