Alıştırmalar - Rasyonel Sayılarla  Çarpma ve Bölme İşlemi - 7. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Rasyonel Sayılarla  Çarpma ve Bölme İşlemiAlıştırma

Rasyonel sayılarla çarpma işleminde payların çarpımı, çarpımın payına paydaların çarpımı ise çarpımın paydasına yazılır. Bölme işlemini de, kesirlerle bölme işlemini yaptığımız gibi yaparız.  Rasyonel sayılarla çarpma işleminin değişme, birleşme ve toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Ayrıca etkisiz elemanı 1, yutan elemanı ise 0'dır. Bir rasyonel sayının karesi, sayının kendisi ile çarpımına eşittir. Küpü ise sayının kendisi ile 2 kere çarpımına eşittir.

Rasyonel sayılarla  çarpma ve bölme işlemiyle ilgili sorular çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!