Alıştırmalar - Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama - 7. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve SıralamaAlıştırma

Rasyonel sayıları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralarken ilk olarak sayıları kesirli biçimde ya da ondalık gösterimle ifade edersek sıralamamız daha kolay olur.  Sayıları kesirli biçimde yazarsak kesirlerin sıralamasında kullandığımız sayı doğrusu modelini, pay veya paydalarını karşılaştırma veya yarıma veya bütüne olan uzaklıklarını karşılaştırma yöntemlerini kullanılabiliriz. Sayıları ondalık gösterimle ifade edersek tam ve kesir kısımlarını karşılaştırarak sıralayabiliriz. Herhangi iki rasyonel sayıyı paydalarını aynı yapacak şekilde pozitif bir tam sayıyla genişleterek bu iki rasyonel sayı arasında daima başka bir rasyonel sayı bulabiliriz.

Bu alıştırmada rasyonel sayıları kesirli biçimde yazarak karşılaştırma ve sıralama, rasyonel sayıları ondalık gösterime çevirerek karşılaştırma ve sıralama ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak rasyonel sayıları karşılaştırma ve sıralama ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!