Alıştırmalar - Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi - 5. sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemiAlıştırma

Paydaları eşit olan kesirlerin toplamını ve farkını hesaplarken birim kesirlerden yararlanılır. Paydaları eşit olan kesirler toplanırken payda aynı kalır, paylar toplanır. Paydaları eşit olan kesirlerin farkını hesaplarken de payda aynı kalır, paylar arasındaki fark hesaplanır. Bir doğal sayı ile bir kesri toplarken ise her doğal sayı paydası 1 olan bir kesir olduğuna göre,  doğal sayının paydası 1 alınır ve paydalar eşitlenerek toplama işlemi yapılır. Paydaları eşit olan tam sayılı kesirlerde toplama işlemi yapmak için iki farklı yöntem uygulayabiliriz. İlk olarak kesirler bileşik kesre çevrilir ve toplama işlemi yapılır. Diğer bir yöntem ise tam sayılı kesirlerin tam ve kesir kısımlarıyla ayrı işlem yapmaktır. Bu yöntemde kesirler kendi  aralarında, tam kısımlar ise kendi aralarında toplanır. Paydaları eşit olan tam sayılı kesirleri hesaplarken ise önce kesirler bileşik kesre çevrilir. Daha sonra çıkarma işlemi yapılır.

Bu alıştırmada paydaları eşit olan kesirlerle toplama ve çıkarma İşlemi ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!