Alıştırmalar - Osmanlı Devleti’nde Ordu - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Osmanlı Devleti’nde OrduAlıştırma

Osmanlı ordusunda kara kuvvetleri; kapıkulu askerleri ve eyalet askerlerinden oluşuyordu. Kapıkulu askerlerinin merkez gücünü savaşlarda padişahın yanında bulunan yeniçeri ocağı oluştururdu. Osmanlı ordusunda eyalet askerlerinin önemli bir bölümünü tımarlı sipahiler oluşturuyordu.

Bu alıştırmada; Osmanlı Ordusu ile ilgili  bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!