Alıştırmalar - Örüntü Kuralı - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Örüntü KuralıAlıştırma

Bir örüntünün kuralı, bu örüntünün adımları ile örüntüdeki sayılar arasındaki ilişkiyi veren cebirsel ifadedir. Bu cebirsel ifadeyi kullanarak örüntünün herhangi bir adımındaki sayıyı bulabiliriz. Örüntünün kuralı belirtilirken, adım sayısı n ile gösterilir ve buna örüntünün genel sayısı ya da temsilsi sayısı denir.

Bu alıştırmada günlük hayatta karşılaştığımız örüntüleri ya da şekil örüntüleri sayı örüntüsüne nasıl çevireceğimizle ve bu örüntülerin kuralını nasıl belirleyebileceğimizle ilgili sorular yer almaktadır. Bunun yanı sıra kuralı verilen bir örüntünün belirli bir adımındaki sayıyı nasıl bulabileceğinizle ilgili soruları da bulabilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!