Alıştırmalar - Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri - 7. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Ortalama, Ortanca ve Tepe DeğeriAlıştırma

Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere o veri grubunun tepe değeri veya modu denir. Bir veri grubu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralandığında, ortada bulunan veri ortanca değer veya medyan olarak adlandırılır. Bir veri grubunun aritmetik ortalaması, veri grubundaki değerlerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle bulunur.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!