Alıştırmalar - Ortak Mirasımız - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Ortak MirasımızAlıştırma

Ortak miras geçmişten günümüze insanlığın yıllar süren birikimleri sonucunda bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanında koyduğu değerlere verilen addır. İnsanlar, devletler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ortak mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapmalıdır.

Bu alıştırmada ortak miras kavramı, ülkemizden Dünya Miras Komitesinin listesindeki eserlerin neler olduğu ve ortak mirası korumak için neler yapılması gerektiği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!