Alıştırmalar - Örnek Yurttaş - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Örnek YurttaşAlıştırma

Okul içinde veya okul dışında yürütülen etkinliklerin amacı öğrencilere dayanışma, katılım, sorumluluk alma, etkin ve verimli çalışabilme, toplumsal sorunlarla ilgilenme ve çevreyi koruma gibi bazı tutum ve davranışlar kazandırmaktır. Bunun yanında öğrenciler, demokrasiye ve demokrasinin işleyişindeki seçme seçilme hakkı, düşünce özgürlüğü, eşitlik, çoğulculuk ve çoğunluk gibi bazı temel dinamiklere aşina olurlar.

Bu alıştırmadaki soruları çözerek okullarda yürütülen eğitsel ve sosyal faaliyetlerin amaçları ve bu faaliyetlerde işleyen süreçlerin demokrasi açısından önemi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!