Alıştırmalar - Orantı ile İlgili Problemler - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Orantı ile İlgili ProblemlerAlıştırma

 Aynı cins iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir.  İki oranın eşitliğine ise orantı denir. İçler dışlar çarpımı özelliğini kullanarak, iki oranın bir orantı oluşturup oluşturmadığına karar verebiliriz. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar doğru orantılıdır. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır.

Bu alıştırmada doğru orantı ve ters orantı hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak orantı çeşitleri ve orantı problemleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!