Alıştırmalar - Oran - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - OranAlıştırma

İki niceliği, bu niceliklerden birinin diğerine karşılık gelen miktarına bakarak karşılaştırmaya oran denir. Orandaki nicelikler 0'dan farklı bir sayı ile çarpıldığında veya bölündüğünde oran değişmez. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine ve her bir parçanın bütüne oranlarından biri verildiğinde, niceliklerin ayrı ayrı değerlerine ihtiyaç duymadan diğer oranlar da bulunabilir.

Bu alıştırmada oran ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!