Alıştırmalar - Ondalık Gösterimleri Yuvarlama - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Ondalık Gösterimleri YuvarlamaAlıştırma

Ondalık gösterimler doğal sayılara benzer şekilde yuvarlanabilir. Yuvarlama yapılacak basamağın sağındaki rakam 5 ya da 5’ten büyükse yuvarlanan basamaktaki rakam 1 arttırılır, sağındaki diğer basamaklar 0 yapılır. Bu rakam 5’ten küçük ise de yuvarlanan basamaktaki rakam değişmez, yine sağındaki diğer basamaklar 0 yapılır. Ondalık gösterimlerde virgülden sonraki sıfırlar önemsiz olduğundan bu sıfırlar atılır.

Bu alıştırmada verilen soruları çözerek ondalık gösterimleri yuvarlama ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!