Alıştırmalar - Ondalık Gösterimleri Çözümleme - 6. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Ondalık Gösterimleri ÇözümlemeAlıştırma

Bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya bu ondalık gösterimi çözümleme denir. 

Bu alıştırmada verilen soruları çözerek ondalık gösterimleri çözümleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!