Alıştırmalar - Nüfus Özelliklerimiz ve Yerleşme

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Nüfus Özelliklerimiz ve YerleşmeAlıştırma

Ülkemizde nüfus ,bazı faktörlere bağlı olarak eşit olarak dağılmamıştır. Türkiye de kırsal nüfus sanayileşme ile birlikte git gide azalırken, şehir nüfusu hızla artış göstermektedir. Nüfus artışı ile birlikte işsizlik, doğal kaynakların hızlıca tüketilmesi gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bu alıştırmada ülkemizin nüfus özellikleri ve nüfus dağılışının neden  ve sonuçlarını test eden soruları çözebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!