Alıştırmalar - Mitoz - 8. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - MitozAlıştırma

Hücre bölünmesi tek hücrelilerde üreme için, çok hücrelilerde ise onarım, büyüme, gelişme ve eşey hücrelerinin oluşması için gerçekleşir. Hücre bölünmes, hazırlık evresi, çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği mitoz ve sonucunda yeni hücrelerin oluştuğu sitoplazma bölünmesinden oluşur.

Bu alıştırmada hücre bölünmesinin önemi,mitoz ve kromozomonların canlılar için önemi ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bu konularla ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!