Alıştırmalar - Mikroskobik Canlılar - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Mikroskobik CanlılarAlıştırma

Canlılar; mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört grupta incelenir. Bitkiler kendi içinde çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak; Hayvanlar ise kendi içinde omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olarak sınıflandırılır. Suda, havada, toprakta ve diğer canlıların üzerinde yaşayan birçok küçük canlı bulunur. Ancak mikroskop ile görülebilen bu canlılara mikroskobik canlılar adı verilir. Bakterilerin bazıları zararlı, bazıları da yararlıdır. Bakterilerin yanı sıra öglena, amip ve terliksi hayvan da mikroskobik canlılara örnek olarak verilebilir.

Bu alıştırmada canlıların sınıflandırılması ve mikroskobik canlılar ile ilgili soruları cevaplayarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!