Alıştırmalar - Kuvvetin Ölçülmesi - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Kuvvetin ÖlçülmesiAlıştırma

Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan araçlara dinamometre adı verilir. Dinamometreler içlerindeki yaylar 10 eşit paraçaya bölünecek şekilde bölmelendirilmiştir.

Bu alıştırmada yayın ucuna asılan farklı cisimlerin yayda meydana getirdikleri uzama miktarlarına bakarak kütlesi bilinmeyen cismin kütlesini bulma ve kuvvet konusuyla ilgili doğru yanlış soruları yer almaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!