Alıştırmalar - Kütle ve Ağırlık İlişkisi - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Kütle ve Ağırlık İlişkisiAlıştırma

Cisimleri Dünya’nın merkezine doğru çeken kuvvete yer çekimi kuvveti adı verilir. Kütlesi olan tüm cisimler birbirlerine doğru çekme kuvveti uygular. Bu kuvvete kütle çekimi denir ve büyüklüğü, cismin kütlesi ile doğru orantılıdır. Dünya’nın cisimlere uyguladığı yer çekimi kuvvetine ağırlık adı verilir. Kütle ise bir cismin içerdiği madde miktarıdır. 

Bu alıştırmada kütle ve ağırlık ilişkisi ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak kütle ve ağırlık ilişkisi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!