Alıştırmalar - İnsan ve Çevre İlişkisi - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - İnsan ve Çevre İlişkisiAlıştırma

İnsan faaliyetleri sonucunda hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, küresel ısınma, canlı çeşitlerinin yok olması gibi çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Oluşan çevre sorunlarından başta insanlar olmak üzere tüm canlılar olumsuz etkilenir. Bu sorunların giderilmesi için bilinçsiz tüketim, plansız üretim, düzensiz kentleşme, doğal kaynakların aşırı tüketilmesi gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

Bu alıştırmadaki soruları cevaplayarak çevre sorunları ve bu sorunların çözümleri hakkında daha bilinçli bir birey haline gelebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!